top of page

PALVELUT YKSITYISILLE

ASIAKKAILLE

Asunto- ja kiinteistöriidat, työsuhteen päättyminen, avioerot, perintöriidat – jokainen meistä joutuu joskus elämässään tilanteeseen, jossa on tarve turvautua lakimiehen asiantuntemukseen. Hoidamme lakiasiasi tuhansien juttujen tuomalla varmuudella. Säästä voimavarojasi ja käydä osaamistamme!

Kiinteistö- ja asuntokauppa-, sekä urakkariidat

Asunto- ja kiinteistökauppariidat, urakkariidat sekä rakentamiseen liittyvät toimeksiannot ovat toimistomme erityisalaa. Nämä ovat yleisiä riidanaiheita, sillä kyse on yksi elämän suurimmista sijoituksista.

Perhe- ja perintöoikeus

Suurimmalle osalle meistä tulee jossain elämänvaiheessa eteen nämä asiat. Kuten tiedämme, omat voimavarat voivat tuolloin olla rajalliset, sillä aikaa kuluu paljon asioiden selvittelyyn, henkilökemioiden kanssa tasapainoiluun ja arjen pyörittämiseen.

Riidan ratkaisut ja oikeudenkäynnit

Pyrimme aina ratkaisemaan riita-asiat ensin neuvotteluilla ja sopimusratkaisuilla. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, asia ratkaistaan eri oikeusasteissa tai vaikka kuluttajariitalautakunnassa.

Vahingonkorvaus ja kuluttajansuoja

Viallinen tuote tai palvelu, niiden aiheuttamat rahalliset menetykset sekä myös niiden selvittämisestä koituvat kulut ja vahingot ovat tyypillisiä vahingonkorvaus ja kuluttajansuojaan liittyviä asioita.

Velat ja ulosotto

Elämän suuriin ja pieniin hankintoihin voi joskus olla tarpeellista hakea lainaa. Olemme erikoistuneet esimerkiksi velkakirjojen laadintaan, velkojen vanhenemisaikoihin sekä viivästysseuraamuksiin liittyvien haasteiden ratkaisemisessa.

Työoikeus

Työoikeus on tärkeä osa jokapäiväistä elämäämme. Monella voi olla kokemusta useista eri työsuhteista, mutta tästä huolimatta esimerkiksi työntekijän velvollisuuksiin, työehtosopimuksiin ja lomautuksiin liittyvät asiat voivat olla epäselviä – me autamme.

bottom of page