top of page

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

Perhe- ja jäämistöoikeus käsittää kaiken perheeseen, avioliittoon, lapsiin, testamenttiin ja huoltajuuteen liittyvät oikeudelliset asiat. Suurimmalle osalle meistä tulee jossain elämänvaiheessa eteen nämä asiat. Kuten tiedämme, omat voimavarat voivat tuolloin olla rajalliset, sillä aikaa kuluu paljon asioiden selvittelyyn, henkilökemioiden kanssa tasapainoiluun ja arjen pyörittämiseen. Monimutkaisten lakiasioiden hoitamiseen ei välttämättä jää riittävästi energiaa. Niissä tilanteissa perhe- ja jäämistöoikeuteen erikoistunut lakimies on enemmän kuin asiantuntija paikallaan.

Meiltä saat asiantuntijan mm. seuraaviin asioihin:

  • Perunkirjoitukset

  • Perinnönjako

  • Testamentit

  • Verotus

  • Riidanratkaisut

  • Avio-ja avoliiton omaisuuden ositus ja erottelu

  • Lapsen huoltajuus, tapaamisoikeus, elatusapu

Perhe- ja perintöoikeus

Suurimmalle osalle meistä tulee jossain elämänvaiheessa eteen nämä asiat. Kuten tiedämme, omat voimavarat voivat tuolloin olla rajalliset, sillä aikaa kuluu paljon asioiden selvittelyyn, henkilökemioiden kanssa tasapainoiluun ja arjen pyörittämiseen.

bottom of page