top of page

YRITYKSEN KOKO ELINKAARI

Yhtiöoikeus on vahvaa osaamistamme ja myös keskeisiä lakipalvelujamme yrityksille. Yhtiöoikeuspalvelumme kattavat yrityksen elinkaaren kaikki vaiheet. Yrityksen perustaminen ja yhtiömuodon valinta ovat yrityksen ensimmäisiä askelia joissa autamme. Myöhemmin yrityksellä eteen tulevat mm. liiketoiminnan juridiset kysymykset, yritystoiminnassa tapahtuvat muutokset ym. Lisäksi avustamme asiakkaitamme täyttämään yhtiöoikeudellisten määräysten kulloisessakin tilanteessa asettamat vaatimukset ja toimimaan niiden mukaisesti. Meillä on kattava kokemus yhtiöoikeuden eri alueilta ja siksi olemme erinomainen kumppani kun kyseessä on yritysjärjestely, pääomasijoittaminen, kannustinjärjestelmä, osakassopimus tai muu yrityksen toimintaan keskeisesti liittyvä juridinen toimenpide.

Yhtiöoikeus

Yhtiöoikeuspalvelumme kattavat yrityksen toimintaan liittyvän neuvonnan ja ongelmanratkaisun sen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Avustamme yrityksen perustamiseen ja yhtiönmuodon valintaan liittyvistä kysymyksistä alkaen aina toiminnan aikana esiin tulevissa juridisissa kysymyksissä sekä yritystoiminnan muutostilanteissa.

bottom of page