top of page

NEUVOTELLEN TAI OIKEUDENKÄYNNILLÄ

Oikeudelliset riidat syntyvät yleensä sopimusrikkomuksista tai erilaisista korvausvaatimuksista. Pyrimme aina ratkaisemaan riita-asiat ensin neuvottelulla ja sopimusratkaisuilla. Aina neuvottelemalla ei kuitenkaan päästä yhteisymmärrykseen osapuolten poikkeavista näkökulmista tai taustoista johtuen, silloin asia ratkaistaan eri oikeusasteissa tai esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa. Tuemme asiakkaitamme oikeudenkäyntien eri asteissa, aina ratkaisuun asti.

ASIAKAS ON AINA YKKÖNEN

Asiakas on aina ykkönen ja pyrimme kaikessa varmistamaan asiakkaan oikeusturvan toteutumisen parhaalla mahdollisella tavalla, oli kyseessä sitten neuvotteluratkaisu, välimiesmenettely tai oikeudenkäynti. Kaikilla lakimiehillämme on pitkä kokemus monipuolisista riidanratkaisuprosesseista. Jokaisessa toimeksiannossa kartoitamme asiakkaan edun mukaiset vaihtoehdot. Mikäli vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot eivät johda asiakkaamme edun mukaiseen ratkaisuun, avustamme asiakkaamme läpi riitaprosessin aina oikeudenkäyntiin ja mahdollisiin valituskierroksiin korkeampiin oikeusasteisiin.

Riidan ratkaisut ja oikeudenkäynnit

Pyrimme aina ratkaisemaan riita-asiat ensin neuvotteluilla ja sopimusratkaisuilla. Aina yhteisymmärrykseen ei päästä osapuolten poikkeavista näkökulmista tai taustoista johtuen, silloin asia ratkaistaan eri oikeusasteissa tai vaikka kuluttajariitalautakunnassa.

bottom of page