image

Vahingonkorvaus ja kuluttajansuoja

Suomen Juristit Oy hoitaa vahingonkorvausasiat suoraviivaisesti: arvioimme vastuuperusteet, esitettävät korvaussummat sekä syy-yhteydet ja ryhdymme toimiin.

Yrityksen näkökulmasta kuluttaja-asiat vaativat erityistä argumentaatiokykyä käännetyn näyttötaakan takia. Kuluttajalle puolestaan tärkeää on vastuullinen lakimies, joka ymmärtää käytännön asiat oikeudellisen ongelman taustalla.

Liiketoimintaosaamisemme ja vahvuutemme neuvottelupöydässä ovat paras yhdistelmä kuluttaja-asioiden hoitamisessa.

Artikkelit