image

Työoikeus

Laadimme yksittäiset työ- ja johtajasopimukset sekä hoidamme työsuhteeseen liittyvät erimielisyydet.

Viemme läpi myös koko henkilöstöä koskevat laajemmat työoikeudelliset prosessit kannusteohjelmista yhteistoimintamenettelyihin.

Työsuhdeasiat vaativat ripeää otetta oikeuksiin pääsemiseksi. Tehokas toiminta vahvasti henkilöihin liittyvissä työoikeudellisissa asioissa on kaikkien osapuolten etu. Hyvin hoidetussa työoikeudellisessa kokonaisuudessa huomioidaan myös asiakkaan maine ja prosessin henkinen kuorma.

Artikkeleita työoikeudesta