1   ⁄  6
image

RIIDANRATKAISU JA OIKEUDENKÄYNNIT

 • avustaminen sopimusneuvotteluissa
 • riita- ja rikosasiat: avustaminen oikeudenkäynnissä
 • oikeusturva- ja apu hakemusten laadinta

Lue lisää

 

image

SOPIMUS- JA YHTIÖOIKEUS

 • yrityksen perustaminen, yritysrakenteiden suunnittelu
 • osakassopimukset, sopimusten laadinta
 • yrityskaupat ja - järjestelyt
 • hallitus ja - yhtiökokoukset, hallituspalvelut
 • osakeannit, palkkiojärjestelmät
 • tuotevastuu
 • julkiset hankinnat
 • operatiivinen konsultointi

Lue lisää

 

image

TYÖOIKEUS

 • YT-menettely
 • TES-kysymykset
 • työsuhteen irtisanomis- ja purkamistilanteet
 • työ- ja johtajasopimisten laadinta
 • riidanratkaisu

Lue lisää

 

image

RAKENTAMINEN: ASUNTO- JA KIINTEISTÖKAUPAT

 • yhtiökokoukset
 • asuntokaupat- ja asuntokauppariidat
 • kiinteisökaupat - kiinteistökauppariidat
 • hallinnanjakosopimukset
 • rakennusprojekti sopimukset
 • maanvuokrasopimukset
 • välitys- ja isännönnöintitoimintaan liittyvät vastuukysymykset
 • asuin- ja liikehuoneiston vuokra-asiat

Lue lisää

 

image

VAHINGONKORVAUS JA KULUTTAJANSUOJA

 • sopimusrikkomukset
 • arvopaperimarkkinat
 • yrityksen ja yksityishenkilön väliset sopimukset ja vastuukysymykset
 • kuluttajanriitalaukunnassa käsiteltävät asiat

Lue lisää
 

image

PERHEEN LAKIASIAT

 • Perintöoikeus: perunkirjoitus, perinnönjako, testamentti, verotus
 • avio- ja avoliitto, ositus, omaisuuden erottelu
 • Lapsen huoltajuus, tapaaminen ja elatus
 • Kansainväliset asiat

Lue lisää